Podle zákona o veterinární péči, ods.1 je platné očkování proti vzteklině , pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířete v zájmovém chovu stanovené v čl.17 odst. 1 předpisu EU o veterinárích podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Pro chovatele psů z toho vyplývá, že : K 1.1.2020 musí být všichni psi načipovaní.
V případě, že zvíře nebude načipováno, nemá po právní stránce platné očkování proti vzteklině, které je ze zákona povinné pro všechny psy starší půl roku. Výjimkou jsou psi, kteří byli tetováni před 3.7.2011, pokud je tetování čitelné. Za nedodržení hrozí pokuta až 50 tis.
Povinnost mít čip se váže k vakcinaci proti vzteklině, která se provádí od 3. do 6. měsíce věku.

Na čipování se k nám objednávat nemusíte, můžete přijít kdykoliv během ordinačních hodin. Čip je velikosti zrna rýže a aplikuje se pod kůži na levou stranu krku. Aplikace není bolestivá.